interesse?
INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Kinderdagverblijf Amsterdam

Bent u op zoek naar een kinderdagverblijf in Amsterdam waar u uw kind met een gerust hart naartoe kunt brengen? Waar er net wat meer aandacht is voor de belangrijke ontwikkelingsgebieden van uw kind? Én waarbij u kunt kiezen voor een vestiging bij u in de buurt? Dan heten we u van harte welkom op de kinderopvang van Dynamo Peuters.

Met vestigingen door heel Amsterdam is er ongetwijfeld ook bij u in de buurt een locatie te vinden. Bekijk alvast waar we gevestigd zijn en maak indien gewenst een afspraak om eens kennis te maken. We ontvangen u graag!

Kinderdagverblijf Amsterdam – Welkom bij Dynamo Peuters!

Wie is Dynamo Peuters?

Voordat u de keus maakt voor kinderopvang door Dynamo Peuters wilt u natuurlijk eerst meer weten over onze organisatie. In dit artikel vertellen we u graag waar we voor staan, wat we u en uw kind te bieden hebben en voor welke ‘extra’s’ u bij ons terecht kunt. De kinderdagverblijven van Dynamo Peuters zijn namelijk niet zomaar kindercrèches; het zijn voorscholen. Verderop in dit artikel vertellen we u meer over dit begrip.

Allereerst meer informatie over onze filosofie. Bij Dynamo Peuters vinden we het belangrijk dat kinderen spelenderwijs kunnen leren. Naast de vanzelfsprekende waarden als veiligheid en een prettige omgeving om op te groeien, hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van uw kind. Ons pedagogisch beleid is daar dan ook op gebaseerd.

Bovendien werken wij alleen met gediplomeerde pedagogisch medewerkers die beschikken over de juiste ervaring om uw kind te begeleiden en ondersteunen waar nodig. Hier leest u meer over de pedagogisch medewerkers van Dynamo Peuters.

Wie is Dynamo Peuters?

Voorscholen in Amsterdam

We stipten het net al even aan: Dynamo Peuters biedt voorscholen door heel Amsterdam. De officiële definitie van de voorschool luidt als volgt:

‘Een voorschool is een onderwijsinstelling of leeromgeving die kinderen vroegschoolse educatie biedt voordat ze op de basisschool met leerplicht beginnen.’

De extra educatie-mogelijkheden die op de voorschool worden aangeboden, maken een voorschool tot méér dan een gewone kinderopvang alleen. Uiteraard kunnen kinderen die naar de voorschool gaan er zorgeloos spelen en kennismaken met andere leeftijdsgenootjes, maar tegelijkertijd wordt er expliciet gefocust op de ontwikkeling van belangrijke gebieden. Denk daarbij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek en het cognitieve vermogen.

VVE-indicatie

Een andere belangrijke eigenschap van de voorschool is dat kinderen met een VVE-indicatie hier terecht kunnen. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Deze indicatie wordt door het consultatiebureau of door het Ouder- en Kindcentrum afgegeven aan kinderen die bijvoorbeeld te maken hebben met een taalachterstand. Op de voorschool kunnen zij een speciaal programma volgen dat ervoor zorgt dat deze kinderen hun achterstand inhalen alvorens zij aan hun basisschooltijd beginnen.

Bijkomend voordeel van de voorschool is dat uw kind automatisch kan worden geplaatst op de basisschool van uw keus, wanneer hij of zij eerst naar de bijbehorende voorschool is geweest. Zo voorkomt u deelname aan een loting en is uw kind verzekerd van een plekje op de basisschool van uw voorkeur.

Voorscholen in Amsterdam

De voordelen van Dynamo Peuters kinderdagverblijven in Amsterdam op een rij

Overweegt u te kiezen voor een kinderdagverblijf in Amsterdam van Dynamo Peuters? Om de gegeven informatie voor u te verhelderen, zetten we hieronder de voordelen die we u te bieden hebben nog even op een rij:

  • De voorscholen van Dynamo Peuters zijn gevestigd door heel Amsterdam; daardoor is er altijd een locatie bij u in de buurt.
  • Op de voorscholen is er expliciete aandacht voor belangrijke ontwikkelgebieden van uw kind.
  • Er werken alleen gediplomeerde pedagogisch medewerkers die beschikken over de juiste ervaring.
  • Kinderen met een VVE-indicatie kunnen extra educatieve programma’s volgen op de voorscholen van Dynamo Peuters.
  • Uw kind kan op onze voorscholen spelenderwijs leren en ontdekken én kennismaken met leeftijdsgenootjes.
  • In diverse situaties kunnen de Belastingdienst en de gemeente u financieel bijstaan in de kosten voor de voorschool.

Wilt u meer weten over kosten en vergoedingen? Dan verwijzen we u graag naar deze informatiepagina.

Kom kennismaken bij Dynamo Peuters!

U bent van harte welkom op één van onze vestigingen door heel Amsterdam om kennis te maken met onze pedagogisch medewerkers. Vult u gerust het interesseformulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.