INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Is uw kind geplaatst?

Heeft uw kind een plek op een Dynamo-voorschool? Hieronder vindt u meer informatie over de intake, het ruilbeleid, de Konnect OuderApp en de automatische incasso.

Intake op de voorschool

Nadat de overeenkomst is ondertekend, wordt u door een pedagogisch medewerker uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de voorschool. U ontvangt hiervoor vooraf een formulier om in te vullen dat als leidraad van het gesprek dient. In dit gesprek worden namelijk voor de opvang benodigde gegevens van u en uw kind besproken (o.a. dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).

Wij informeren u over de gang van zaken op de Dynamo-voorschool, zoals het voorschoolprogramma en de actieve rol die wij hierbij van u verwachten. Ook hoort u in dit gesprek wie de mentor wordt van uw kind. De mentor is een pedagogisch medewerker waarmee u de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind bespreekt.

Ruilbeleid

In het ruilbeleid van Dynamo staan de regels met betrekking tot het ruilen van opvangdagen en het aanvragen van extra opvangdagen. U kunt dagen ruilen en extra aanvragen met de Konnect OuderApp.
LET OP: aan het aanvragen van extra opvangdagen zijn extra kosten verbonden!

Indien u vragen heeft, kunt u een mail sturen naar peuters@dynamo-amsterdam.nl of op werkdagen tussen 9.30 en 14.00 bellen met afdeling planning & plaatsing op telefoonnummer: 020 46 20 333.

Konnect

Als ouder wilt u natuurlijk meegenieten van de belevenissen van uw kind bij Dynamo. Dat kan met onze Konnect OuderApp. Daarop delen we persoonlijke foto’s mits u daar toestemming voor heeft gegeven. Ook kunt u heel eenvoudig opvangdagen ruilen en/of extra opvangdagen aanvragen. U kunt zowel via uw mobiele telefoon (Konnect Ouderapp) als via de computer (Konnect OuderPortaal) inloggen.

>> Link naar Konnect OuderPortaal

>> Quick start handleiding Konnect OuderApp

>> Quick start handleiding Konnect OuderApp (EN)

>> Handleiding Dynamo Ouderportaal Konnect

>> Handleiding Dynamo Ouderapp Konnect

Automatische incasso

De verschuldigde plaatsingskosten worden een week voor de eerste van de betreffende maand van de door u aangegeven bank- of girorekening afgeschreven.

Indien u geen toestemming voor een automatische incasso geeft, wordt maandelijks een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.