INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Basisschool Amsterdam

Wanneer uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Het liefst wilt u natuurlijk dat uw kind een plekje krijgt op de basisschool in Amsterdam die uw voorkeur heeft. Helaas kan het in de praktijk gebeuren dat uw kind niet op de basisschool van uw eerste keus terecht komt. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn voor een bepaalde basisschool wordt er namelijk geloot.

VOORRANGSREGELS  voorschool of basisschool

Kinderen met een voorschoolindicatie (van OKC/SAG), krijgen in principe voorrang op een voorschool. Voorwaarde hierbij is dat deze kinderen in het plaatsingsgebied van de basisschool wonen waar de voorschool bij hoort. Voorrang bij plaatsing op de bijbehorende basisschool is alleen mogelijk als een kind een voorschoolindicatie heeft (van OKC/SAG) en in het plaatsingsgebied van de basisschool woont. Echter, sommige basisscholen hebben een ander plaatsingsbeleid. Informeert u goed naar de plaatsingsvoorwaarden bij de bijbehorende basisschool. Broertjes en zusjes krijgen voorrang als 1 of meer oudere kinderen uit het gezin op de basisschool zitten waar de voorschool bij hoort. De voorscholen van Dynamo Peuters zijn verspreid door heel Amsterdam en zijn gekoppeld aan verschillende basisscholen. Er is dus altijd een passende voorschool bij u in de buurt. Bekijk het overzicht van de locaties van onze voorscholen in Amsterdam. SAG = Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra OKC = Ouder- en Kindcentrum

Voorrang op basisschool en voorschool

Goede voorbereiding op de basisschool

Naar de voorschool gaan heeft naast de mogelijkheid van een plekje op uw voorkeursbasisschool nog veel meer voordelen. De voorschool – de naam zegt het eigenlijk al – is namelijk de ideale manier om uw kind optimaal voor te bereiden op de basisschool. Op een voorschool komen peuters spelenderwijs in aanraking met leergebieden als lezen, schrijven en voor zichzelf opkomen. Bovendien staat de ontwikkeling van de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van uw kind centraal op de voorschool. Dit zijn belangrijke vaardigheden die uw kind in staat stellen een voortvarende start te kunnen maken op de basisschool. Lees ook het informatieboekje en pedagogisch beleidsplan van Dynamo Peuters voor meer informatie over de voorschool.

Voorschool of peuterspeelzaal?

Net als de reguliere peuterspeelzaal is ook de voorschool er voor peuters van twee tot vier jaar. De peuterspeelzaal wordt ook vaak gezien als voorbereiding op de basisschool, maar toch zijn er belangrijke verschillen tussen de peuterspeelzaal en de voorschool. Een voorschool is namelijk net wat meer dan een peuterspeelzaal alleen. Met expliciete aandacht voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, zingen, luisteren, bewegen en fantaseren krijgen de peuters meer mogelijkheden dan alleen spelen. Veel aandacht gaat ook uit naar de ontwikkeling van het kind. Bovendien werken op de voorscholen van Dynamo Peuters alleen gekwalificeerde en betrokken pedagogisch medewerkers. Zij zijn gediplomeerd volgens de CAO Kinderopvang en gecertificeerd om een voorschoolprogramma (VVE) aan te bieden.

Voorschool of peuterspeelzaal?

VVE-programma ter voorbereiding op de basisschool

Alle voorscholen van Dynamo Peuters hebben speciaal ingerichte VVE-programma’s. Dit zijn educatieve programma’s voor kinderen met een VVE-indicatie. VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie en is in het leven geroepen om kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand op een speelse manier te ondersteunen. Een VVE-indicatie wordt meestal afgegeven door het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum.

Alle kinderen zijn welkom bij Dynamo Peuters

Belangrijk om te weten is dat het niet verplicht is om een VVE-indicatie te hebben voor een voorschool. Alle kinderen zijn namelijk welkom op de voorscholen van Dynamo Peuters. Het is juist de combinatie van extra ondersteuning, spelenderwijs leren en het kennismaken met andere kindjes met diverse niveaus en achtergronden, die uw kind optimaal voorbereidt op zijn of haar basisschooltijd. Heeft u interesse in de Dynamo Peuters voorscholen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op middels het interesseformulier.