INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Pedagogisch medewerker

Dynamo Peuters is een kinderopvangorganisatie met voorscholen door heel Amsterdam. Onze voorscholen kunnen vanzelfsprekend niet functioneren zonder de inzet van gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Zij vormen de spil in de opvang van uw kind en zorgen met hart en ziel voor een veilige, prettige en leerzame omgeving voor uw kind. Spelenderwijs leren en daarbij focussen op specifieke ontwikkelgebieden is waar Dynamo Peuters voor staat. De werkwijze van onze pedagogisch medewerkers sluit daar naadloos op aan.

Wat doet de pedagogisch medewerker precies?

De belangrijkste taak van de pedagogisch medewerker is ervoor zorgen dat uw kind zich veilig voelt in de groep. Daarbij worden alle ontwikkelingsaspecten van het kind in de gaten gehouden, zowel op motorisch als op sociaal-emotioneel vlak. De vaste pedagogisch medewerkers op de diverse locaties van Dynamo Peuters zijn er bovendien om al uw vragen met betrekking tot de opvoeding van uw kind te beantwoorden. Kortom: de pedagogisch medewerker staat centraal in de ontwikkeling van uw kind op de voorschool.

Wettelijke regels pedagogisch medewerker

De overheid heeft diverse eisen opgesteld ten aanzien van pedagogisch medewerkers op voorscholen en kinderopvanglocaties. Dynamo houdt zich strikt aan deze eisen, wat betekent dat er minimaal één beroepskracht per 8 kinderen staat op een groep waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. Bij groepen van 9 tot maximaal 16 kinderen worden twee beroepskrachten ingezet.

Op die manier streven we bij Dynamo Peuters een pedagogisch verantwoord beleid na waarmee we een veilige en prettige omgeving creëren voor uw kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot respectvolle, zelfstandige mensen die met zelfvertrouwen hun eigen kwaliteiten onderkennen en benutten. Een veilige en vertrouwde omgeving en het leren samenleven in een groep dragen bij aan die doelstelling.

Wat doet de pedagogisch medewerker precies?

Opleidingseisen voor de pedagogisch medewerker

In de CAO Kinderopvang zijn opleidingseisen vastgelegd waaraan al onze pedagogisch medewerkers vanzelfsprekend voldoen. Bovendien zijn zij gecertificeerd met een VVE-certificaat van het betreffende voorschoolprogramma en voldoen zij aan de gestelde taaleisen. Uiteraard is elke pedagogisch medewerker in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Bij Dynamo Peuters heeft elke groep op elke opvanglocatie een pedagogisch medewerker met een relevant hbo-diploma én het certificaat ‘hbo-er op de groep’.

Speciaal VVE-programma

Onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een VVE-certificaat. Dat betekent dat zij in staat zijn om kinderen met een VVE-indicatie een passend VVE-programma aan te bieden waarmee zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de basisschool. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen deze van het consultatiebureau of het Ouder- en Kind Centrum. Vaak gaat het om een taalachterstand die met behulp van een VVE-programma spelenderwijs in te halen is. De voorscholen van Dynamo Peuters zijn dan ook bij uitstek geschikt voor kinderen met een indicatie, maar ook kinderen zonder indicatie zijn van harte welkom.

Speciaal VVE-programma

Opvanglocaties met pedagogisch medewerkers door heel Amsterdam

Bij Dynamo Peuters vinden we het – naast het nastreven van een verantwoord pedagogisch beleid – belangrijk om u een oplossing in de buurt aan te kunnen bieden. Letterlijk. Daarom hebben wij voorschoollocaties verspreid door heel Amsterdam. Zo kunt u altijd kiezen voor een kinderopvanglocatie in de buurt. Wel zo prettig!

Benieuwd naar onze pedagogisch medewerkers?

Bent u op zoek naar een geschikte kinderopvang voor uw kind en wilt u graag eens kennis maken met onze pedagogisch medewerkers? Dat kan! Zij staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en kijken ernaar uit om u vrijblijvend te mogen ontvangen op één van de locaties. Neemt u gerust contact op of vul alvast het interesseformulier in, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons!