INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Dynamo voorscholen in vakblad KIDDO magazine

Samen spelen, samen lezen, samen opruimen… SAMEN is het sleutelwoord volgens Ikram Busayatun, pedagogisch medewerker bij de Dynamo voorschool De Vrijbuiter in Amsterdam. Volg daarnaast de interesses van een kind, luister naar een kind en stimuleer de zelfstandigheid van een kind. Op die manier lever je een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van ieder kind, wat ook weer bevestigt dat jouw werkmethode succesvol is.

Pedagogisch medewerker Ikram Busayatun is geïnterviewd door vakblad KIDDO magazine over scholing en preventie in de ruimste zin van het woord. Voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de bassischool beginnen. De Dynamo voorscholen zijn meer dan alleen een peuterspeelzaal of peuteropvang. Het is een plek waar kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving spelenderwijs leren en ontdekken. Dit zorgt voor een goede ontwikkeling van de motoriek, cognitieve ontwikkeling en sociale ontwikkeling van het kind. Er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen, bewegen en fantaseren. De Dynamo voorscholen werken nauw samen met de basisscholen in de buurt, waardoor de peuters beter voorbereid naar de basisschool gaan. En ook voor peuters met een taalachterstand bieden Dynamo voorscholen een erkend VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie) om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand in te halen.

Lees het hele artikel in KIDDO magazine – nu verkrijgbaar – hier.