INSCHRIJVEN?
[klik hier]

wat we doen

Samen spelen en leren met kinderen* uit de buurt.  (*2 t/m 4 jaar)

Waarom een voorschool? 
Jonge kinderen leren vooral door te spelen. De Dynamo-voorschool is daar helemaal op ingericht. Er zijn speelhoeken met een grote variatie aan speelgoed. De pedagogisch medewerker leest voor, zingt liedjes met de kinderen en voert gesprekjes met ze. Al spelend leren kinderen Nederlands, tellen en kleuren herkennen. In een vaste groep leren kinderen goed met elkaar om te gaan en samen afspraken te maken.
Kortom: een Dynamo-voorschool geeft uw kind een goede start in het onderwijs.

Pedagogisch beleid
De Dynamo-voorschool werkt met het voorschoolprogramma Startblokken en met de Montessori methode, waarbij er op een speelse manier aandacht is voor de ontwikkeling van uw kind. Ontwikkelingen van het kind worden bijgehouden in het kindvolgsysteem Horeb.

Informatie over ons pedagogisch beleid vindt u in ons pedagogisch beleidsplan.

Samenwerking met basisschool
Dynamo-voorschool de Amstel werkt samen met basisschool Montessorischool de Amstel.

Samen met de basisschool en het kinderdagverblijf SKW vormen wij het montessori Kind Centrum de Amstel. (MKC de Amstel). Onze pedagogisch medewerkers zijn volgens de Montessori methode getraind.

Kwaliteit
Dynamo heeft het HKZ-certificaat voor voorscholen en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast worden al onze voorscholen regelmatig geïnspecteerd door de GGD. U vindt alle inspectierapporten hier

Dynamo voert bij voorscholen een klanttevredenheidsonderzoek uit onder ouders.
Rapport klanttevredenheid Dynamo voorscholen 2017

Hebt u vragen naar aanleiding van de inspectierapporten? Stuur een mail met vermelding van de locatie waarover het gaat naar: info@dynamo-amsterdam.nl.

Kijk voor meer info in het voorscholen-informatieboekje

voorschool groepje