INSCHRIJVEN?
[klik hier]

VVE-programma

De Dynamo-voorscholen in Amsterdam bieden een erkend VVE-programma voor peuters met een taalachterstand. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen.

Kinderen met een VVE-indicatie

Vaak beoordeelt het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum (OKC) of het wenselijk is dat uw kind gebruik gaat maken van voor- en vroegschoolse educatie door middel van een VVE-indicatie. Het VVE-programma richt zich op taalontwikkeling maar ook op andere belangrijke ontwikkelingsgebieden voor uw kind. Kinderen die de taalstimulering echt nodig hebben krijgen een indicatie en terecht op al deze Dynamo-voorscholen in Amsterdam.

Voorschool is er voor ieder kind

De voorschool is er ook voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud zonder VVE-indicatie. De voorschool van Dynamo is een peuteropvang met een programma dat de ontwikkeling van elk kind extra stimuleert. Een veilige plek waar uw kind samen met andere kinderen kan spelen, leren en ontdekken. Ook als u als werkende ouder uw kind iets extra’s wilt bieden naast de standaard peuteropvangmogelijkheden. Of indien u als niet-werkende ouder wenst dat uw peuter met andere kinderen in contact komt en daarbij plezier heeft, terwijl u gelijktijdig wat tijd voor uzelf creëert.

Beter voorbereid naar de basisschool

Met de Dynamo-voorschool beleeft uw peuter niet alleen een leuke tijd, maar gaat hij of zij ook beter voorbereid naar de basisschool. Kinderen kunnen 5 dagen per week terecht op één van de Dynamo-voorschoollocaties in Amsterdam.

Ontwikkelingsgebieden VVE-programma

De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan bod in het VVE-programma:

  • Taalontwikkeling: samen lezen, praten en zingen om de woordenschat te vergroten.
  • Motorische ontwikkeling: samen bewegen, dansen en schilderen voor het ontwikkelen van de motoriek.
  • Rekenvaardigheid: samen tellen, passen en puzzelen om de beginnende rekenvaardigheid te stimuleren.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: samen spelen, elkaar helpen, hulp leren vragen en dingen oplossen voor het stimuleren van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en samenwerken.

Kinderen worden gestimuleerd om spelenderwijs zelf dingen te ontdekken. Ook gezond eten en drinken vinden wij belangrijk. Wilt u weten wat de Dynamo-voorschool voor uw kind kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Pedagogisch medewerkers

Dynamo Peuters heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld dat wordt uitgevoerd door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Onze medewerkers voldoen aan de opleidingseisen zoals vastgesteld in de CAO Welzijn. Daarnaast hebben alle pedagogisch medewerkers een VVE-certificaat van het betreffende voorschoolprogramma. Betrokken helden en heldinnen die bewust nadenken over hoe ze uw peuter op een speelse manier kunnen helpen om nieuwe dingen te leren en die de verantwoordelijkheid bij het opvoeden en ontwikkelen van uw kind graag met u delen. Dat zijn de pedagogisch medewerkers op de Dynamo-voorschool.

Voor- en vroegschoolse educatie thuis

Voor- en vroegschoolse educatie blijft natuurlijk niet beperkt tot de voorschool. Om de ontwikkeling van uw kind optimaal te stimuleren, is betrokkenheid van de ouder(s) noodzakelijk. Ouderbijeenkomsten, af en toe meedoen in de groep en thuisactiviteiten die door de pedagogisch medewerker worden geadviseerd helpen bij de voortgang van uw kind. Wilt u weten hoe u uw peuter kunt helpen ontwikkelen? Neem contact met ons op voor advies en hulp.

Meer weten? Bel ons of vul het contactformulier in voor al uw vragen of interesse in het voorschoolprogramma van Dynamo Peuters.