INSCHRIJVEN?
[klik hier]

VVE peuterspeelzaal

Bent u op zoek naar een peuterspeelzaal voor uw kind met VVE-indicatie? Dynamo Peuters heet u van harte welkom. Onze VVE-peuterspeelzalen zijn verspreid over heel Amsterdam (zie hier al onze locaties) en bieden uw kind een veilige, prettige plek om zich spelenderwijs te kunnen ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool.

Voor kinderen met een VVE-indicatie is het van belang dat er op de voorschool of kinderopvang nét dat stapje extra wordt gezet. Dynamo biedt hen die mogelijkheid. Op al onze peuterspeelzalen worden namelijk gecertificeerde VVE-programma’s aangeboden waarbij aandacht is voor meerdere belangrijke gebieden. In dit artikel vertellen wij u daar alvast meer over. Bij vragen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht; neemt u dan ook gerust contact op als u daar behoefte aan heeft.

VVE-programma op de peuterspeelzaal van Dynamo Peuters

Bij Dynamo Peuters begrijpen we als geen ander dat elk kind uniek is en dus behoefte heeft aan extra aandacht op een specifiek gebied. Daarom zijn onze pedagogisch medewerkers ervoor opgeleid om kinderen de specifieke aandacht te bieden waar zij behoefte aan hebben. Dat doen we aan de hand van de VVE-programma’s die zich richten op de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Taalontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Rekenvaardigheid
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

De taalontwikkeling en daarmee de woordenschat worden gestimuleerd door middel van samen lezen, praten en zingen. Om de motorische ontwikkeling te bevorderen wordt er samen bewogen, gedanst en geschilderd. Door samen te tellen, te passen en te puzzelen stimuleren we de beginnende rekenvaardigheid en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er gefocust op samen spelen, elkaar helpen, hulp leren vragen en dingen oplossen voor het stimuleren van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en samenwerken.

VVE-programma op de peuterspeelzaal van Dynamo Peuters

Wanneer krijgt een kind een VVE-indicatie?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. In de meeste gevallen hangt een VVE-indicatie samen met een taalachterstand. Deze indicatie wordt afgegeven wanneer de jeugdverpleegkundige of de consultatiearts verwacht dat het kind zonder het volgen van een VVE-programma een taalachterstand ontwikkelt, of niet goed kan meekomen op de basisschool in Amsterdam. Of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-indicatie is afhankelijk van meerdere factoren. De criteria zijn per gemeente verschillend. Het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum is verantwoordelijk voor het afgeven van een dergelijke indicatie. Wanneer een kind 11 maanden is wordt de eerste schattig gemaakt; bij 14 maanden wordt de definitieve indicatie afgegeven.

Kiest u voor de ‘gewone’ peuterspeelzaal of voor de voorschool van Dynamo Peuters?

Dat er op de peuterspeelzalen van Dynamo Peuters de mogelijkheid bestaat om een VVE-programma te volgen, wil niet zeggen dat kinderen zónder VVE-indicatie niet bij ons terecht kunnen. Integendeel! Dynamo Peuters is er voor alle kinderen van wie de ouders belang hechten aan spelenderwijs leren, plezier maken en de ontwikkeling op belangrijke gebieden. Door te spelen, tekenen, bewegen, helpen, tellen, puzzelen, ontdekken, praten en te zingen worden kinderen gestimuleerd om hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te vergroten. Op die manier legt uw kind op de voorschool van Dynamo Peuters een stevige en fijne basis voor het verdere verloop van zijn of haar leven.

Meer weten over onze VVE peuterspeelzaal?

Meer weten over onze VVE peuterspeelzaal?

We kunnen u uiteraard nog veel meer vertellen over wat de voorscholen van Dynamo Peuters uw kind(eren) te bieden hebben, bijvoorbeeld op pedagogisch vlak of op gebied van het VVE-programma. Zo hebben wij alleen pedagogisch medewerkers in dienst die uw kind spelenderwijs stimuleren en aan de hand van observaties de ontwikkelingsaspecten van uw kind in de gaten houden, en werken wij met een veilig en professioneel pedagogisch beleid. In ons informatieboekje leest u hier meer over.

Voor meer informatie over onze voorscholen kunt u gerust contact met ons opnemen. Heeft u behoefte aan en kennismaking? Vul dan gerust het interesseformulier in, dan hopen wij u gauw te zien!