INSCHRIJVEN?
[klik hier]

wat we doen

Samen spelen en leren met kinderen* uit de buurt.  (*2 t/m 4 jaar)

Waarom een Dynamo-voorschool? 
Jonge kinderen leren vooral door te spelen. De Dynamo-voorschool is daar helemaal op ingericht. Er zijn speelhoeken met een grote variatie aan speelgoed. De pedagogisch medewerker leest voor, zingt liedjes met de kinderen en voert gesprekjes met ze. Al spelend leren kinderen Nederlands, tellen en kleuren herkennen. In een vaste groep leren kinderen goed met elkaar om te gaan en samen afspraken te maken.
Kortom: een voorschool geeft uw kind een goede start in het onderwijs.

Waarom een speelochtend? (1,5 t/m 2,5 jaar)
Een spelinloop is voor kinderen en hun ouders om samen op een ontspannen manier te spelen en andere kinderen en ouders te leren kennen. Uw kind en u kunnen elke week een ochtend spelen, u kunt opvoedingsvragen met elkaar en met de pedagogisch medewerkster delen en u kunt ontdekken of een voorschool fijn is voor uw kind als vervolg op de speelochtend.
Voor de flyer klik hier.

Pedagogisch beleid
De Dynamo-voorschool werkt met een voorschoolprogramma, waarbij er op een speelse manier aandacht is voor de ontwikkeling van uw kind. Ontwikkelingen van het kind worden bijgehouden in het kindvolgsysteem.

Informatie over ons pedagogisch beleid vindt u in ons pedagogisch beleidsplan.

Samenwerking met basisschool
Dynamo-voorschool Villa Fleur werkt nauw samen met basisschool de Merkelbach.

Kwaliteit
Dynamo heeft het HKZ-certificaat voor voorscholen en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast worden al onze voorscholen regelmatig geïnspecteerd door de GGD. U vindt alle inspectierapporten hier

Dynamo voert bij voorscholen een klanttevredenheidsonderzoek uit onder ouders.
Rapport klanttevredenheid Dynamo voorscholen 2023

Hebt u vragen naar aanleiding van de inspectierapporten? Stuur een mail met vermelding van de locatie waarover het gaat naar: info@dynamo-amsterdam.nl.

Kijk voor meer info in het voorscholen-informatieboekje

voorschool groepje