interesse?
INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling is een belangrijke ontwikkeling bij uw kind. Deze ontwikkeling begint al bij het huilen bij de geboorte. Na een aantal weken kan uw kind al klanken maken en voor u het weet gaat het brabbelen over in de eerste echte woordjes en zinnetjes. Voor de meeste kinderen geldt dat wanneer zij drie jaar zijn, zij al hele gesprekken kunnen voeren.

Uiteraard zijn dit gemiddelden en is er absoluut geen reden tot paniek wanneer uw kind niet ‘volgens het boekje’ leert praten. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en dat geldt ook voor de taalontwikkeling. Pas wanneer er sprake is van een serieuze achterstand of stilstand van de ontwikkeling kan het verstandig zijn om het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum te raadplegen. De artsen en jeugdverpleegkundigen die daar werkzaam zijn kunnen dan eventueel een VVE-indicatie afgeven.

VVE-indicatie bij verminderde taalontwikkeling

De VVE-indicatie is in het leven geroepen om ieder kind op een passende, veilige en voortvarende manier voor te kunnen bereiden op zijn of haar basisschooltijd. Wanneer de taalontwikkeling van uw kind niet goed verloopt is het belangrijk dat hij of zij de juiste begeleiding krijgt om de opgelopen achterstand in te halen. Met een VVE-indicatie kan uw kind deelnemen aan een VVE-programma, waarvan taalontwikkeling een belangrijk onderdeel is.

Of een kind in aanmerking komt voor een VVE-indicatie is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt er onder meer gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders en naar de taalomgeving van het kind.

VVE-indicatie bij verminderde taalontwikkeling

Voorschool met VVE-programma

Vraagt u zich af waar uw kind met VVE-indicatie spelenderwijs kan werken aan zijn of haar taalontwikkeling? Daarvoor moet u bij een voorschool met VVE-programma zijn. Voorscholen zijn er speciaal op gericht om kinderen met een achterstand, onder meer op gebied van taalontwikkeling, klaar te stomen voor de basisschool. Voorscholen zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar en bieden, naast peuteropvang, extra programma’s die de ontwikkeling van uw kind stimuleren.

Overigens is het niet zo dat op een voorschool alleen kinderen met een VVE-indicatie welkom zijn. De voorscholen in Amsterdam van Dynamo Peuters bieden voor ieder kind een veilige, prettige plek om te spelen, leren en ontdekken. Bekijk de locaties bij u in de buurt.

Voorschool met VVE-programma

Focus op taalontwikkeling bij Dynamo Peuters

Bij een verminderde taalontwikkeling is een vroege aanpak van de achterstand onwijs belangrijk. Zo kunnen problemen op latere leeftijd, bijvoorbeeld op de basisschool of middelbare school, voorkomen worden en start ieder kind met gelijke kansen aan zijn of haar basisschooltijd. De VVE-regeling is landelijk van kracht. Dynamo Peuters heeft de insteek van het VVE-programma dan ook afgestemd op de landelijke richtlijnen en regelgeving.

Daarnaast werkt Dynamo Peuters volgens een vast pedagogisch beleid. Dit beleid wordt uitgevoerd door gediplomeerde en gecertificeerde pedagogisch medewerkers die uiteraard bevoegd en bekwaam zijn om een kind met VVE-indicatie te begeleiden. Hierover kunt u meer lezen in ons informatieboekje.

Focus op taalontwikkeling bij Dynamo Peuters

Meer dan taalontwikkeling alleen

Naast een expliciete focus op de taalontwikkeling van uw kind hebben we bij Dynamo Peuters uiteraard ook oog voor andere belangrijke gebieden. Denk aan de motorische ontwikkeling, de rekenvaardigheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hechten wij veel waarde aan gezond eten en drinken en doen wij er alles aan om een veilige, prettige plek te creëren waar uw kind gestimuleerd wordt om zichzelf spelenderwijs te ontwikkelen. Wilt u meer weten over de werkwijze van Dynamo Peuters of wilt u graag kennismaken op één van onze locaties? Vul dan gerust het interesseformulier in. We helpen u graag verder.