interesse?
INSCHRIJVEN?
[klik hier]

wat we doen

Samen spelen en leren met kinderen* uit de buurt.  (*2 t/m 4 jaar)

De voorschool Plus is een voorschool voor kinderen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben en die in een reguliere voorschool minder goed op hun plek zijn.

Het totaal aantal kinderen in de voorschool Plus is tien per dag, hierdoor is per kind extra tijd beschikbaar om begeleiding te bieden op de verschillende ontwikkelgebieden.

We werken samen met het ouder- en kindcentrum (OKT), het Kernteam, MOC ’t Kabouterhuis en andere organisaties ter behoeve van de ontwikkeling van kinderen. Wij overleggen met regelmaat met medewerkers van deze organisaties om een op maat gemaakt ontwikkelingsaanbod per kind aan te bieden. De ouders worden hier vanzelfsprekend nauw bij betrokken.

De voorschool Plusgroep wordt enthousiast geleid door Gianna:

Waarom een voorschool? 
Jonge kinderen leren vooral door te spelen. De Dynamo-voorschool is daar helemaal op ingericht. Er zijn speelhoeken met een grote variatie aan speelgoed. De pedagogisch medewerker leest voor, zingt liedjes met de kinderen en voert gesprekjes met ze. Al spelend leren kinderen Nederlands, tellen en kleuren herkennen. In een vaste groep leren kinderen goed met elkaar om te gaan en samen afspraken te maken.
Kortom: een Dynamo-voorschool geeft uw kind een goede start in het onderwijs.

Pedagogisch beleid
De Dynamo-voorschool werkt met het voorschoolprogramma Puk & Ko, waarbij er op een speelse manier aandacht is voor de ontwikkeling van uw kind. Ontwikkelingen van het kind worden bijgehouden in het kindvolgsysteem ‘ KIJK’.

Informatie over ons pedagogisch beleid vindt u in ons pedagogisch beleidsplan.

Samenwerking met
Dynamo-voorschool Kastanjetuin werkt samen met basisscholen de Barbara en de Dapper. Voor informatie: Barbaraschool of Dapperschool 

Kwaliteit
Dynamo heeft het HKZ-certificaat voor peuterspeelzalen, voorscholen en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast worden al onze peuterspeelzalen, voorscholen en peuteropvanglocaties regelmatig geïnspecteerd door de GGD.  U vindt alle inspectierapporten hier

Dynamo voert bij voorscholen en peuteropvang een klanttevredenheidsonderzoek uit onder ouders.
Rapport klanttevredenheid Dynamo voorscholen en peuteropvang 201

Hebt u vragen naar aanleiding van de inspectierapporten? Stuur een mail met vermelding van de locatie waarover het gaat naar: info@dynamo-amsterdam.nl.

Kijk voor meer info in het voorscholen-informatieboekje

voorschool groepje