interesse?
INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Ontwikkelingsgebieden peuter

Wanneer kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar zijn, zitten zij in de peuterleeftijd. Opgroeiende peuters ontwikkelen zich op bepaalde belangrijke gebieden zoals de taalontwikkeling en de motoriek. Deze ontwikkelingsgebieden van de peuter verdienen dan ook expliciete aandacht. Op peuterspeelzalen, crèches en kinderopvangen wordt hier dan ook op gefocust.

Ook op de voorscholen van Dynamo Peuters hebben we ons beleid afgestemd op deze gebieden en kunnen we uw peuter hierin optimaal begeleiden. Wij stellen spelenderwijs leren voorop en vinden het belangrijk dat uw kind zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelt. In dit artikel gaan we dieper in op de specifieke ontwikkelingsgebieden van de peuter en vertellen we u meer over wat Dynamo Peuters u te bieden heeft. Vragen? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Ontwikkelingsgebieden peuter

Motorische ontwikkeling peuter

De motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat uw peuter steeds beter kan bewegen. Rennen zonder te vallen, puzzels leggen, kralen rijgen, tekenen; doordat de motoriek zich ontwikkelt worden deze bewegingen steeds verfijnder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de grove en de fijne motoriek. Bij bewegingen zoals stappen zetten, lopen, rennen, fietsen en springen hebben we het over de grove motoriek. Met fijne motoriek wordt het vermogen om bijvoorbeeld een potlood vast te houden, te knippen en te plakken bedoeld.

Motorische ontwikkeling peuter

Taalontwikkeling peuter

Wanneer uw kindje twee jaar wordt, komt de taalontwikkeling ineens in een stroomversnelling. Waren het voorheen nog vooral losse woordjes die hij of zij sprak; vanaf hun tweede gebruiken peuters steeds vaker zinnetjes van twee of drie woorden. Soms spreekt hij of zij zelfs al volledige zinnen. Dat komt omdat de woordenschat van uw peuter vanaf deze leeftijd rap toeneemt en er meer begrip ontstaat van grammatica en uitspraak.

Voor sommige kinderen geldt echter dat hun taalontwikkeling niet zo spoedig verloopt als gemiddeld. Wanneer er sprake is van een dergelijke achterstand dat hier speciale scholing voor nodig is, kan er een VVE-indicatie worden afgegeven. Verderop in dit artikel leest u hier meer over.

Taalontwikkeling peuter

Sociaal-emotionele ontwikkeling peuter

Voor een peuter draait de wereld nog behoorlijk om zichzelf. Om te leren dat je op je beurt moet wachten, dat je een ander troost als hij/zij verdrietig is en om speelgoed te delen met andere kindjes, is de sociaal-emotionele ontwikkeling onmisbaar. Uw peuter leert de eigen gevoelens en die van een ander herkennen en begrijpen. Ook leert hij of zij hoe u met bepaalde gevoelens en situaties om kan gaan. Wanneer uw kind tussen de twee en drie jaar is maakt hij of zij grote sprongen op sociaal-emotioneel gebied.

Sociaal-emotionele ontwikkeling peuter

Cognitief vermogen peuter

De cognitieve ontwikkeling is een belangrijk proces dat in de hersenen plaatsvindt. Het zorgt ervoor dat uw kind onder meer dingen kan leren, onthouden, problemen kan oplossen, zich bewust wordt van bepaalde dingen en taal en spraak beter gaat beheersen. Nieuwsgierigheid is hiervoor heel belangrijk. Peuters zijn dan ook van nature erg nieuwsgierig en ontdekken op die manier de steeds groter wordende wereld om hen heen.

Voor Dynamo Peuters zijn bovenstaande ontwikkelingsgebieden belangrijke thema’s. We hebben er dan ook ons pedagogisch beleid op afgestemd, waarover u hier meer kunt lezen.

De VVE-indicatie

De voorscholen van Dynamo Peuters bieden speciale programma’s aan voor kinderen met een VVE-indicatie. Deze indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau of door het Ouder- en Kindcentrum wanneer er sprake is van een taalachterstand waarbij extra scholing nodig is. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen zonder problemen op de voorscholen van Dynamo Peuters terecht. Onze pedagogisch medewerkers met VVE-certificaat zorgen ervoor dat uw kind na de juiste begeleiding onbezorgd aan zijn of haar basisschooltijd kan beginnen.

Cognitief vermogen peuter

Meer weten over de ontwikkelingsgebieden van uw peuter?

U kunt gerust contact opnemen met Dynamo Peuters als u vragen heeft over één van de besproken thema’s op deze pagina. Ook als u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld onze locaties helpen we u graag. Hier leest u hoe u contact met ons op kunt nemen.