interesse?
INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Zomerschool 2020 bij Dynamo

Een geslaagde zomerschool bij Dynamo.

Afgelopen zomervakantie zijn drie voorscholen van Dynamo gedurende 5 weken open geweest. De voorscholen waren 2 tot 3 dagdelen open. Het aantal kinderen dat de voorschool bezocht was 12 per groep.

Ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers waren zeer positief over de zomerschool. Om te beginnen waren de peuters enthousiast en kwamen graag. We kunnen ervan uitgaan dat door Covid veel kinderen hele dagen thuis zijn en de afwisseling van de voorschool prettig vonden. Dit gold ook voor de ouders, die hier erg over te spreken waren.

Vanwege Covid-maatregelen mochten ouders niet in de voorschoolruimte en moest er afscheid genomen worden op het schoolplein. Dit blijven sommige peuters (en hun ouders) moeilijk vinden.

Omdat de groepen kleiner waren dan doorgaans geven pedagogisch medewerkers aan dat het heel fijn was om in kleinere groepen te werken en meer 1 op 1 met de kinderen. Hierdoor kunnen er in de ontwikkeling meer effecten bereikt worden, zoals het mooie dat er twee peuters van 3 jaar en 6 maanden zindelijk zijn geworden in deze korte tijd. Er deed ook een groep mee waarvan van de 11 aanwezige kinderen er 10 geen Nederlands spreken.