INSCHRIJVEN?
[klik hier]

VerbeterMeter Award voor Dynamo Voorscholen

Hoe meet je eigenlijk de kwaliteit van je Voorscholen? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld. Allereerst is er de GGD. Die kijkt naar allerlei aspecten: veiligheid en gezondheid, onze accommodaties, of de medewerkers de juiste diploma’s hebben en of wij ons pedagogisch beleid opgesteld hebben én inzetten. Kortom, of wij onze zaken goed op orde hebben.

Kansrijke start voor kleine Amsterdammer

Belangrijke zaken want ons pedagogisch beleid is een uitwerking van onze missie en visie. Wij ondersteunen de kleine Amsterdammer met een kansrijke start. Wij stimuleren kansen en ontwikkeling en zijn tegelijkertijd de professionals waar ouders terecht kunnen voor advies en al hun vragen.

VerbeterMeter

Maar dat zegt niet alles. We willen ook graag ervaringsbeoordelingen. Dus vragen we het rechtstreeks aan de één-na belangrijkste doelgroep: de ouders (de belangrijkste zijn natuurlijk de kinderen, dat spreekt voor zich!). Dat doen wij met de VerbeterMeter. Een tool die speciaal in de kinderopvang de klanttevredenheid meet. Vanaf de kennismaking tot einde van de plaatsing vragen wij ouders op vastgestelde momenten een evaluatie in te vullen. We vragen ouders ons te beoordelen op, onder andere, onze aandacht voor de ontwikkeling van hun kind (taal, creativiteit, zelfstandigheid) en het aanbod van spelmateriaal.

Oudertevredenheid

De Verbetermeter meet continue de oudertevredenheid, hierdoor kunnen wij op ieder moment zien hoe ouders de voorscholen ervaren en direct inspelen op situaties die ouders minder goed vinden gaan. Bijvoorbeeld als op een locatie ouders aangeven bij het kopje hygiëne dat hun kind regelmatig met een vieze luier naar huis komt, lassen we een extra verschoonronde in voor het ophaalmoment.

Mooie woorden

Daarnaast lezen we mooie woorden als:

  • ‘Geweldige mensen met hart voor ons kind’
  • ‘Heel prettig met lieve en kundige medewerkers wordt een fijne sfeer geschapen, ons kind is echt gehecht geraakt aan de plek, de kinderen maar vooral de leidsters.’
  • ‘De pedagogisch medewerkers gaan met zoveel liefde met onze kinderen om, het is makkelijk om ze achter te laten’.

Successen waar wij vaak te bescheiden mee zijn om ze te delen.

8,5 voor Dynamo Voorscholen

De VerbeterMeter geeft een totaalcijfer en dat is op dit moment een dikke 8,5! Daarmee zitten we met onze Dynamo Voorscholen bóven de benchmark, die ligt op 8, én hebben wij de VerbeterMeter Award ontvangen. Terecht toch dat wij trots zijn?