INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Tips voor thuis

Met plezier helpen we thuiswerkende ouders en hun kinderen. We delen tips voor thuis, ondersteunen gezinnen en zijn bezig met de compensatieregeling voor alle ouders met een kind op de voorschool.

Duurt de dag soms wel erg lang met jonge kinderen thuis? Gebruik onze site voor ideeën en inspiratie om deze tijd van thuisblijven goed te gebruiken. Onze pedagogisch medewerkers zijn er ook om ouders te helpen bij de praktische kant van thuiswerken met kinderen, en ze staan klaar voor kinderen van vluchtelingen. De medewerkers worden gekoppeld aan gezinnen om ze te ondersteunen, bijvoorbeeld bij Nederlandse huiswerk opdrachten voor kinderen van ouders met een andere taal.

Daarnaast zijn we samen met de gemeente bezig met het uitwerken van de compensatieregeling voor alle ouders die een kind op de voorschool hebben. Alle ouders (ook ouders die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang) krijgen de kosten voor de opvang volledig gecompenseerd. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat u uw facturen ook nu volledig door blijft betalen. Kijk op www.dynamopeuters.nl voor alle tips en ondersteuning voor ouders en meer informatie over de financiële compensatie.

Tips voor thuis deel 1

Tips voor thuis deel 2

Tips voor thuis deel 3

https://dynamopeuters.nl/nieuws/veelgestelde-vragen/