interesse?
INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Dynamo Voorscholen open op stakingsdag: 1 en 8 juli

Bericht CAO kinderopvang

24 juni 2021 is er een CAO-akkoord bereikt tussen de brancheorganisaties BK en BMK en de vakbond CNV. De vakbond FNV heeft aangegeven het CAO-akkoord niet mee te ondertekenen en de aangekondigde stakingen in de kinderopvang door te laten gaan.
Op donderdag 1 juli is voor Noord Holland een stakingsdag aangewezen en op donderdag 8 juli vindt een landelijke staking plaats.

Hoe is de situatie ontstaan dat er ondanks een CAO-akkoord ook stakingen worden aangekondigd?

Onderwerp van het CAO-akkoord is de werkdruk in de kinderopvang. De Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK) die in 2018 is ingegaan, vraagt meer van pedagogisch medewerkers met name door de hoeveelheid extra niet direct kindgerichte taken die zij naast de groepsuren moeten uitvoeren. De brancheorganisaties en de CNV hebben een aantal werkdruk verlagende afspraken gemaakt in het nieuwe CAO. Daarnaast is er afgesproken samen met de overheid in gesprek te gaan om de grootste knelpunten uit de Wet IKK aan te passen of te verwijderen.
De vakbond FNV is van mening dat dit onvoldoende is om de werkdruk aan te pakken en dat de werkgevers aan zet zijn om de werkdruk te verbeteren.

Dynamo Voorscholen staakt niet op 1 en 8 juli: voorscholen zijn open

Stichting Dynamo Voorscholen is niet aangemeld als deelnemer aan de aangekondigde stakingsdag op 1 en 8 juli aanstaande. Dat betekent dat onze medewerkers niet meedoen aan de staking op 1 en 8 juli en alle voorscholen zoals gebruikelijk open zijn.

Zomervakantie

Vanaf 10 juli start de zomervakantie en zijn de voorscholen gesloten tot 23 augustus aanstaande.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u die stellen bij de afdeling planning en plaatsing via peuters@dynamo-amsterdam.nl.