INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Dynamo-voorscholen onderdeel internationale conferentie ‘Social Inclusion’

Dynamo-voorscholen gelden als de top in het vakgebied en worden graag als voorbeeld genomen. Voor het internationale congres ‘Inclusion’, georganiseerd door de Erasmus Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam gold dit voor drie Dynamo-voorscholen. De voorscholen Lidwina, Catharina en Pippeloentje verwelkomden deelnemers aan het congres om hun werkwijze te delen en ervaringen uit te wisselen. Alle drie de voorscholen deden dit aan de hand van een thema.

De voorscholen ontvingen professionals uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Slovenië. De bezoeken vanuit het educatieve veld worden gedaan in het kader van de internationale conferentie ‘Social Inclusion’.

De Dynamo-voorscholen zijn door hun speciale aanpak en uitstekende resultaten een voorbeeld voor andere voorscholen. Aan de hand van de praktijk, gesprekken en een film krijgen bezoekers van de conferentie een beeld van de specifieke aanpak die deze Dynamo-voorscholen hanteren.

Voorschool Lidwina: Betrokkenheid van ouders

Bij voorschool Lidwina spelen en leren kinderen (2 tot 4 jaar) van verschillende achtergronden en nationaliteiten. De pedagogisch medewerkers stimuleren en nodigen ouders uit tot participatie, zowel op school als thuis.

Conferentie 24 mei:
De zon stond stralend aan de hemel, toen ouders en gasten plaats namen op de tribune in de hal van Lidwina. Teamleider Francis Eijlders heette iedereen warm welkom en vertelde dat bij Lidwina vooral ontwikkelingsgericht wordt gewerkt en hoe men daar ouders betrekt bij de dagelijkse activiteiten. Daarna was het woord aan Ingrid Liem, coördinator ouderbetrokkenheid. Ingrid ging nader in op het thema ouderbetrokkenheid in en legde uit dat binnen Dynamo hiervoor speciaal beleid is ontwikkeld. Zowel algemeen beleid dat voor alle Dynamo-voorscholen geldt als specifiek beleid dat is gericht op een voorschool/locatie.

In beide gevallen staat goede informatie aan de ouders voorop. Dat gebeurt via een Nieuwsbrief, waarin bijvoorbeeld staat welk thema (lente, herfst, eten of drinken) er gebruikt wordt op de Dynamo-voorscholen. Daarnaast besteedt elke Dynamo-voorschool veel aandacht aan ouders door persoonlijke benadering en het organiseren van activiteiten waaraan zowel ouders als kinderen deelnemen. Deze activiteiten zijn per voorschool verschillend en sluiten zoveel mogelijk aan bij de achtergrond, interesse en verwachtingen van de ouders.

Met de kinderen aan de hand wandelden de gasten nog even over de oer-Hollandse Ringdijk om samen naar de eendjes te kijken. Een mooie afsluiting van een interessante en vooral enthousiaste ochtend!

Voorschool Catharina: Samenwerking in Zorgsysteem

Bij voorschool Catharina leren en spelen kinderen tussen 0 en 12 jaar met elkaar. In hetzelfde gebouw zijn een Speelgroep, een Voorschool en een Basisschool gevestigd: een Integraal Kind Centrum (IKC). Kinderen van uiteenlopende leeftijden met verschillende achtergronden, nationaliteiten, religies en talen krijgen zorg en educatie, waarbij iedereen met elkaar samenwerkt.

Conferentie 24 mei:
Voorschool Catharina ontving deelnemers aan het congres ‘Inclusion’ om hen te laten zien hoe voorscholen in Amsterdam ‘draaien’. De bezoekers kwamen vanuit verschillende delen in Nederland, België en Slovenië.

De ochtend startte met een rondleiding door de voorschool. Boven en beneden werden alle lokalen bekeken, maar ook in de schooltuin werd even rondgelopen. Na de rondleiding werd een presentatie gegeven over de gang van zaken op voorschool Catherina. Deze voorschool is erg betrokken bij kinderen én ouders en staat open voor kinderen van veel verschillende nationaliteiten, religies en achtergronden.

Wat centraal stond in de presentatie is de zorgstructuur die binnen Dynamo wordt gehanteerd. De deelnemers waren erg onder de indruk van het grote aanbod ondersteuning voor de ouders en de samenwerking die de voorschool met verschillende organisaties heeft. Zo hebben zij een samenwerking met organisaties als voorleesexpres en spel aan huis. Deze organisaties bieden hulp aan huis om het beste uit de kinderen te halen.

Ook werd verteld over de bijzondere voorschool voor vluchtelingen in de oude ‘Bijlmerbajes’. Dat gaf gelijk een mooi beeld over hoe uiteenlopend de nationaliteiten en achtergronden van de kinderen kunnen zijn.

Na de presentatie was er gelegenheid om te vertellen wat ieders functie is en ervaringen te delen. Het was al met al een nuttige ochtend, waarbij iedereen heeft kunnen leren van elkaar.

Voorschool Pippeloentje: Buiten binnen

Voorschool Pippeloentje is een combinatie van spelen en leren, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Een gemeenschap van voorschool, basisschool en naschoolse opvang in een gebouw, dus ook een IKC. Speciaal aan Pippeloentje is de manier waarop buitenactiviteiten naar binnen worden gehaald, de ‘zachte’ manier waarop kinderen een volgende stap doen in hun leerontwikkeling en de plaats die dit IKC inneemt in de buurt.

Conferentie 24 mei:
Voorschool Pippeloentje is gevestigd in de Elisabeth Paulusschool, waartoe ook BSO Paulustuin en een spelinloop behoort. De school heeft als motto: ’Play outside and learn outside’, hetgeen goed aansluit. bij het thema van het bezoek. De buitenlandse delegatie bestond uit bezoekers uit Slovenië en Denemarken, die van harte welkom werden geheten. De bijeenkomst ging van start met een kort openingsfilmpje over de Elisabeth Paulusschool, die al 152 jaar bestaat en momenteel 150 kinderen van 20 verschillende nationaliteiten in huis heeft.

Daarna was de beurt aan Pippeloentje. In een vlotte presentatie kwam aan bod, dat de voorschool veel wil weten over de kinderen, de ouders en hun thuissituatie, om zo goed mogelijk kind om te kunnen gaan. De voorschool stimuleert kinderen om samen te spelen en al spelenderwijs dingen aan te leren. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben zijn er gespecialiseerde docenten.

In Nederland betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorschool, maar ouders die het niet breed hebben, kunnen en een tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Tijdens de presentatie konden de bezoekers vragen stellen, maar ook vertellen hoe het in hun land is en of er vergelijkingen te maken zijn met de voorscholen hier.

Na de presentatie werden de bezoekers rondgeleid door het gebouw, waar ze even konden meekijken bij de voorschool en basisschool. Gedurende de rondleiding werd er kort uitleg gegeven over wat er te zien was en was er ook ruimte voor vragen.

Aan het einde van de rondleiding werd de bijeenkomst afgesloten en kregen de bezoekers een typische Hollands bedankje, namelijk ‘stroopwafels’.