interesse?
INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Motorische ontwikkeling

Rennen, klimmen, tekenen, uit- en aankleden; de motorische ontwikkeling is een belangrijke fase in het opgroeien van uw kind. Motoriek betekent ‘het vermogen om te bewegen’ en is dan ook op vrijwel alles wat uw kind doet van toepassing. De ontwikkeling van de motoriek start al in het eerste levensjaar van uw kind en loopt door tot op de basisschool. De motorische ontwikkeling omvat activiteiten als kruipen, stapjes zetten en oefenen met de loopfiets, maar ook kralen rijgen, puzzelen en vormpjes maken in de zandbak.

Motorische ontwikkeling bij uw peuter

Ontwikkeling van grove en fijne motoriek

De motorische ontwikkeling bij uw peuter is onder te verdelen in grove en fijne motoriek. Onder grove motoriek worden de grove bewegingen verstaan, zoals lopen, rennen, fietsen en springen. De fijne motoriek omvat de fijne bewegingen. Denk aan het vasthouden van een potlood, het rijgen van kralen en het knippen en plakken van papier.

Voor zowel de grove als de fijne motoriek geldt dat deze zich niet in één keer ontwikkelt. De motorische ontwikkeling bij uw peuter vindt plaats in fasen en start al in het eerste levensjaar van uw kind. De daaropvolgende jaren wordt de grove en fijne motoriek van uw kind verder ontwikkeld. De ‘snelheid’ van de motorische ontwikkeling verschilt per kind: waar de één al na negen maanden rechtop staat in de box, is de ander pas na twee jaar toe aan zijn eerste stapjes.

Extra ondersteuning nodig bij motorische ontwikkeling?

Bij sommige peuters blijkt dat zij extra ondersteuning nodig hebben in de ontwikkeling van hun grove en/of fijne motoriek. Bijvoorbeeld omdat zij hun evenwicht niet goed kunnen bewaren, moeite hebben met het doseren van kracht of op een houterige manier bewegen, terwijl leeftijdsgenootjes hier geen problemen (meer) mee ervaren. In zo’n situatie kan het consultatiebureau of het Ouder- en Kindcentrum besluiten om een VVE-indicatie af te geven.

Het afgeven van een VVE-indicatie betekent dat uw kind baat heeft bij het volgen van een VVE-programma, oftewel Voor- en Vroegschoolse Educatie. Door middel van dit programma krijgt uw kind de extra aandacht die het nodig heeft om zijn of haar motoriek optimaal te ontwikkelen.

Ontwikkeling van grove en fijne motoriek

Voorschool met aandacht voor motorische ontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat uw kind een vliegende start kan maken op de basisschool is het een goede keus om uw kind naar een voorschool te brengen. Dynamo Peuters biedt voorscholen door heel Amsterdam en focust zich expliciet op de ontwikkeling van belangrijke gebieden als motoriek en taal. Overigens zijn niet alleen kinderen met een VVE-indicatie welkom; ook voor kinderen zonder achterstand is de voorschool een geschikte plek om spelenderwijs te leren en ontdekken.

Op de voorscholen van Dynamo Peuters zijn uiteraard pedagogisch medewerkers werkzaam die bekwaam en bevoegd zijn om peuters middels een VVE-programma extra ondersteuning te bieden op bepaalde gebieden. Dat kan zoals gezegd op motorisch vlak zijn, maar ook kinderen met een taalachterstand hebben baat bij een VVE-programma. Als u wilt weten wat onze pedagogisch medewerkers voor de ontwikkeling van uw kind kunnen betekenen, kunt u gerust contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.

Voorschool met aandacht voor motorische ontwikkeling

Spelenderwijs leren bij Dynamo Peuters

De voorscholen van Dynamo Peuters bieden meer dan peuteropvang of een peuterspeelzaal alleen. Met onze VVE-programma’s en onze specifieke focus op bepaalde ontwikkelingsgebieden (denk bijvoorbeeld aan sociaal-emotionele vaardigheden, rekenvaardigheden, samenspel en meer) zijn wij een peuteropvang die ieder kind in Amsterdam een gedegen voorbereiding op de basisschool gunt. Wilt u weten waar u ons kunt vinden? Bekijk dan onze locaties. Heeft u interesse? Vul dan het interesseformulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.