INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Vast gezicht op de groep

Kinderen voelen zich prettig en veilig wanneer zij bekende gezichten zien. Dat is ook op de Dynamo-voorschool het geval en daar houden wij rekening mee! Op elke groep van de voorschool staat een vaste pedagogisch medewerker, zodat uw kind zich snel thuis voelt. Het is in de wet geregeld dat in een voorschool, per 8 kinderen minimaal één pedagogisch medewerker staat. Is de groepsgrootte 9 tot 16 kinderen, dan zijn twee beroepskrachten verplicht. De  vaste pedagogisch medewerkers houden alle ontwikkelingsaspecten van uw kind in de gaten. Zelf  kunt u met verschillende opvoedingsvragen bij de pedagogisch medewerkers terecht.

Opleidingseisen pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers beschikken allemaal over een passende opleiding, die voldoet aan de eisen van de CAO Welzijn. Daarnaast hebben pedagogisch medewerkers een VVE certificaat en een – door het Stadsdeel uitgegeven – Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wennen

Wanneer uw kind naar de Dynamo-voorschool gaat, is dat een hele verandering in de dagelijkse gang van zaken. Even wennen voor ouder en kind dus! Uw kind moet afscheid nemen van u en wordt toevertrouwd aan iemand die het niet kent. Als die overgang geleidelijk verloopt, is dat voor iedereen gemakkelijker. Daarom moet u in de eerste weken extra tijd vrijhouden voor uw kind.  Om het te helpen vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. De eerste ochtend/middag blijft u bij uw kind in de Dynamo-voorschool. Daarna gaat u telkens iets eerder weg en blijft uw kind steeds langer alleen in de groep. Zo raakt het langzaam vertrouwd aan de nieuwe omgeving, de andere kinderen en de pedagogisch medewerker. Hoe lang deze wenperiode duurt, is per kind verschillend en wordt altijd bepaald in goed overleg tussen de pedagogisch medewerker en u als ouder.