INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Kinderdagverblijf De Krekels

Kinderen van 0-4 jaar kunnen spelen en leren bij kinderdagverblijf De Krekels. Er zijn twee kinderdagverblijfgroepen met VVE (voor en vroegschoolse educatie) voor kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen 11 uur per dag terecht bij het kinderdagverblijf (openingstijden kinderdagverblijf De Krekels).

Het kleinschalige dagverblijf heeft twee groepen – groep Japie en groep Pinokkio – waar we kinderen opvangen van 0-4 jaar. De kinderen worden in een vaste groep geplaatst, zodat de kinderen dagelijks dezelfde medewerkers en kinderen zien.

Uniek
Op kinderdagverblijf De Krekels bieden wij net als bij Voorschool De Krekels kinderen vanaf 2 jaar het VVE programma aan. De medewerkers van Dynamo hebben veel ervaring met het voorschoolprogramma waarmee we de kinderen voorbereiden op de basisschool.

Veiligheid en structuur voorop

De speelplaats voor kinderen is dan ook superveilig en uitsluitend toegankelijk voor de voorschool en het kinderdagverblijf. De kinderen leren vooral zelfstandigheid. Ieder kind wordt een keer ‘maatje van de dag’ en mag dan de bekers uitdelen en bepalen wie welke kleur krijgt. In de kring is er veel aandacht voor het zingen van leuke liedjes. Kinderen kunnen in de helikopter springen en leren om te drijven en zinken. In het houten winkeltje zijn de peuters de baas. Bij De Krekels komen veel kinderen van Franse expats, één van de pedagogisch medewerkers spreekt gelukkig goed Frans, dus dat zit helemaal goed. Er wordt veel geleerd, maar er is ook veel plezier!

De Krekels is gevestigd in het schoolgebouw van de Dongeschool. Bij Dynamo De Krekels staat veiligheid, samenwerken en structuur voorop. 

De Krekels heeft een eigen buitenspeelplaats, superveilig en uitsluitend voor de allerjongste kinderen ingericht. Bij De Krekels staat zelfstandigheid en zelfredzaamheid centraal. Dagelijks worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig taakjes uit te voeren, als bijvoorbeeld bekers uitdelen of zelf je sokken aantrekken. Deze verschillende taakjes worden binnen een vast dagprogramma uitgevoerd. Het vaste dagprogramma is voor de peuters heel belangrijk, door deze structuur leren de peuters te handelen en te plannen. 

Om de energie van de kinderen te kunnen sturen en hun motoriek extra te kunnen stimuleren maakt De Krekels gebruik van een gymlokaal, waar de kinderen hun energie kwijt kunnen denk aan: klimmen op het klimrek, glijden van de glijbaan, verschillende balsporten, tikkertje, enzovoort. Hier kunnen de peuters zich veilig uitleven.

In het dagprogramma zijn er afwisselende momenten waar de kinderen zich in grote of kleine groepen bevinden. In grote groepen worden de kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan de groepsdynamiek, denk aan: naast elkaar zitten of samen zingen. In de kleine groep worden de kinderen gestimuleerd om onderling te communiceren, denk aan: op je beurt wachten of samen spelen.

Bij De Krekels wordt er de hele dag door gepraat en veel uitgelegd. Peuters hebben een grote behoefte om te communiceren en zich verstaanbaar te maken, ze zijn nieuwsgierig en leergierig. Aan de hand van verschillende thema’s, bijvoorbeeld: reuzen en kabouters of eet smakelijk creëren de leidsters een taalrijke omgeving waar het kind zijn taalkennis kan vergroten. Of je de Nederlandse taal nou al beheerst of niet maakt niet uit, onze pedagogische medewerkers geven aandacht aan iedereen. 

De speelomgeving is verdeeld in verschillende hoeken, als de keukenhoek, de bouwhoek, de poppenhoek, de knutselhoek en leeshoek waar de kinderen vrij kunnen spelen. Deze hoeken worden regelmatig aangepast aan het thema, bijvoorbeeld bij het thema smakelijk eten, wordt de keukenhoek een restaurant met een mooi gedekte tafel.

Bij De Krekels worden er ook veel kunstwerken gemaakt, op papier, een driedimensionaal beeld, muziek maken alles komt aan bod. Iedere peuter is een opkomende artiest. Bij De Krekels komen kinderen van verschillende achtergrond en verschillende culturen, het is een heerlijke weerspiegeling van de buurt. De grote meerderheid van de kinderen woont in de buurt en komt elkaar dagelijks in de speeltuin of op straat tegen, het is een hechte groep vriendjes!

Er wordt veel geleerd, maar er is ook veel plezier bij De Krekels!

Onze pedagogische medewerkers zijn gemotiveerd om ervoor te zorgen dat uw kind een zo goed mogelijke start maakt aan de basisschool.

Een opvangdag bij De Krekels

Bij Kinderdagverblijf De Krekels houden we rekening met het vaste ritme van thuis, daarnaast krijgen de kinderen liefdevolle aandacht. Zo heeft een baby/dreumes een vast ritme van eten, slapen en wakker zijn. Slaapt een kind dan zijn we in de buurt om het in de gaten te houden.