INSCHRIJVEN?
[klik hier]

Kinderdagverblijf De Krekels in Amsterdam

Kinderen van 0-4 jaar kunnen spelen en leren bij kinderdagverblijf De Krekels. Er zijn twee kinderdagverblijf groepen met VVE (voor en vroegschoolse educatie) voor kinderen van 0-4 jaar. Kinderen kunnen van maandag t/m vrijdag voor 11 uur per dag terecht bij het kinderdagverblijf in de Amsterdamse Rivierenbuurt.

Bekijk de openingstijden van kinderdagverblijf De Krekels.
Vragen? Neem contact op of schrijf uw kind nu in.

Kleinschalig kinderdagverblijf in Amsterdam

Het kleinschalige kinderdagverblijf heeft twee groepen – groep Japie en groep Pinokkio – waar we kinderen opvangen van 0-4 jaar. De kinderen worden in een vaste groep geplaatst, zodat zij dagelijks dezelfde medewerkers en kinderen zien. De Krekels is tevens een officiële voorschool locatie, met een aparte groep voor kinderen van 2-4 jaar om hen voor te bereiden op de basisschool.

VVE-programma

Op kinderdagverblijf De Krekels bieden wij net als bij Voorschool De Krekels kinderen vanaf 2 jaar het VVE-programma aan. Het VVE-programma richt zich op taalontwikkeling bij kinderen die dit nodig hebben, maar ook op andere belangrijke ontwikkelingsgebieden voor uw kind. De medewerkers van Dynamo hebben veel ervaring met het voorschoolprogramma waarmee we de kinderen voorbereiden op de basisschool.

Ga direct naar meer informatie over:

Belangrijke pijlers van kinderdagverblijf De Krekels

De Krekels is gevestigd in het schoolgebouw van De Dongeschool in Amsterdam-Zuid (Rivierenbuurt). Bij Dynamo De Krekels staat onder andere de veiligheid van uw kind, samenwerken, samen spelen en structuur voorop. We lichten enkele van ons kenmerkende punten uit: 

Veiligheid

Bij kinderdagverblijf De Krekels in Amsterdam staat veiligheid voor de kinderen voorop. De Krekels heeft een eigen buitenspeelplaats, helemaal veilig en speciaal voor de allerjongste kinderen ingericht. De speelplaats is uitsluitend toegankelijk voor de voorschool en het kinderdagverblijf.

Zelfstandigheid

Bij De Krekels zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid belangrijk. De kinderen leren om zich op dit gebied te ontwikkelen. Dagelijks worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig taakjes uit te voeren. Ieder kind wordt bijvoorbeeld een keer ‘maatje van de dag’ en mag dan de bekers uitdelen en bepalen wie welke kleur krijgt. Zelf je sokken of je jas (leren) aantrekken zijn voorbeelden van zelfredzaamheid.

Structuur en een vast dagprogramma

Deze verschillende taakjes worden binnen een vast dagprogramma uitgevoerd. Het vaste dagprogramma is voor de peuters heel belangrijk, door deze structuur leren de peuters te handelen en te plannen. In de kring is er veel aandacht voor het zingen van leuke liedjes. Kinderen kunnen in de helikopter springen en leren om te drijven en zinken. In het houten winkeltje zijn de peuters de baas.

Energie sturen en motoriek stimuleren

Om de energie van de kinderen te kunnen sturen en hun motoriek extra te kunnen stimuleren maakt De Krekels gebruik van een gymlokaal, waar de kinderen hun energie kwijt kunnen denk aan: klimmen op het klimrek, glijden van de glijbaan, verschillende balsporten, tikkertje, enzovoort. Hier kunnen de peuters zich veilig uitleven.

Samen leren en samen spelen

In het dagprogramma zijn er afwisselende momenten waar de kinderen zich in grote of kleine groepen bevinden. In grote groepen worden de kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan de groepsdynamiek, denk aan: naast elkaar zitten of samen zingen. Bij activiteiten in een kleine groep worden de kinderen gestimuleerd om onderling te communiceren, denk aan: op je beurt wachten of samen spelen.

Communiceren en taalbeheersing

Bij De Krekels wordt er de hele dag door met uw kind gepraat en veel uitgelegd. Peuters hebben een grote behoefte om te communiceren en zich verstaanbaar te maken, ze zijn nieuwsgierig en leergierig. Aan de hand van verschillende thema’s, bijvoorbeeld: reuzen en kabouters of eet smakelijk creëren de leidsters een taalrijke omgeving waar het kind zijn taalkennis kan vergroten. Of je de Nederlandse taal nou al beheerst of niet maakt niet uit, onze pedagogische medewerkers geven aandacht aan iedereen. 

Bij De Krekels komen bovendien veel kinderen van Franse expats. Eén van de pedagogisch medewerkers spreekt gelukkig goed Frans, dus dat zit helemaal goed.

Speelhoeken en thema’s

De speelomgeving is verdeeld in verschillende hoeken, als de keukenhoek, de bouwhoek, de poppenhoek, de knutselhoek en leeshoek waar de kinderen vrij kunnen spelen. Deze hoeken worden regelmatig aangepast aan het thema. Bijvoorbeeld bij het thema smakelijk eten, wordt de keukenhoek een restaurant met een mooi gedekte tafel. Bij De Krekels worden ook veel kunstwerken gemaakt. Op papier, een driedimensionaal beeld, muziek maken, alles komt aan bod. Iedere peuter is een opkomende artiest.

Verschillende culturen en achtergronden

Bij kinderdagverblijf De Krekels komen kinderen van verschillende achtergronden en verschillende culturen samen. Het kinderdagverblijf is een heerlijke weerspiegeling van de buurt. De grote meerderheid van de kinderen woont in de buurt en komt elkaar dagelijks in de speeltuin of op straat tegen, het is een hechte groep vriendjes!

Pedagogisch medewerkers

Onze gecertificeerde pedagogische medewerkers vormen de spil in de opvang van uw kind en zorgen met hart en ziel voor een veilige, prettige en leerzame omgeving voor uw kind. Spelenderwijs leren en daarbij focussen op specifieke ontwikkelgebieden is waar Dynamo Peuters voor staat. De werkwijze van onze pedagogisch medewerkers sluit daar naadloos op aan.

Ritme van thuis

Bij Kinderdagverblijf De Krekels houden we rekening met het vaste ritme van thuis. Daarnaast krijgen de kinderen liefdevolle aandacht. Zo heeft een baby/dreumes een vast ritme van eten, slapen en wakker zijn. Slaapt een kind? Dan zijn we in de buurt om het in de gaten te houden.

Er wordt veel geleerd, maar er is ook veel plezier bij De Krekels!

Schrijf uw kind nu in bij kinderdagverblijf De Krekels of neem contact op voor al uw vragen.

Een opvangdag bij De Krekels

Op de video hieronder laten we zien hoe een typische dag bij kinderopvang De Krekels eruit kan zien: