INSCHRIJVEN?
[klik hier]

wennen

Wanneer uw kind naar de voorschool gaat, is dat een hele verandering in de dagelijkse gang van zaken. Even wennen voor ouder en kind dus! Uw kind moet afscheid nemen van u en wordt toevertrouwd aan iemand die het niet kent. Als die overgang geleidelijk verloopt, is dat voor iedereen gemakkelijker. Daarom moet u in de eerste weken extra tijd vrijhouden voor uw kind. Om het te helpen vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. De eerste ochtend/middag blijft u bij uw kind in de voorschool. Daarna gaat u telkens iets eerder weg en blijft uw kind steeds langer alleen in de groep. Zo raakt het langzaam vertrouwd aan de nieuwe omgeving, de andere kinderen en de pedagogisch medewerker. Hoe lang deze wenperiode duurt, is per kind verschillend en wordt altijd bepaald in goed overleg tussen de pedagogisch medewerker en u als ouder.