INSCHRIJVEN?
[klik hier]

ouders

Ouders weten hoe het werkt
De voorschool zorgt ervoor dat ouders weten hoe het schoolprogramma in elkaar zit en wat hun kind doet op de voorschool. Daardoor kunnen zij hun kind ook thuis ondersteunen en optimaal stimuleren. Bijvoorbeeld door uit dezelfde boekjes voor te lezen, vertelplaten te gebruiken en bekende liedjes met hun kind te zingen.

Ouders zijn betrokken
Ouders zijn betrokken bij de voorschool, doordat zij veel mogelijkheden krijgen om mee te doen. Ze krijgen goede en tijdige informatie en worden uitgenodigd om informatieavonden, workshops en themacursussen te bezoeken.

Oudercommissie
Ouders kunnen meepraten en meebeslissen in de oudercommissie. Het is zinnig, leerzaam en vooral leuk.
Hoe het werkt staat in de folder-oudercommissie.

Voor het reglement oudercommissie klik hier

voorschool knutselen