INSCHRIJVEN?
[klik hier]

vast gezicht op de groep

Kinderen voelen zich prettig en veilig wanneer zij bekende gezichten zien. Dat is ook op de Dynamo-voorschool het geval en daar houden wij rekening mee! Op elke groep van de Dynamo-voorschool staat een vaste pedagogisch medewerker, zodat uw kind zich snel thuis voelt. Het is in de wet geregeld dat in een voorschool, per 8 kinderen minimaal één pedagogisch medewerker staat. Is de groepsgrootte 9 tot 16 kinderen, dan zijn twee beroepskrachten verplicht.
De  vaste pedagogisch medewerkers houden alle ontwikkelingsaspecten van uw kind in de gaten. Zelf  kunt u met verschillende opvoedingsvragen bij de pedagogisch medewerkers terecht.

Opleidingseisen pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers beschikken allemaal over een passende opleiding, die voldoet aan de eisen van de CAO Kinderopvang. Daarnaast zijn de pedagogisch medewerkers in het bezit van een VVE certificaat en taalniveau 3F. Alle medewerkers staan in het landelijk personenregister kinderopvang geregistreerd met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).